english / afrikaans
Tuis Meer oor Sam Projekte Proses Kontak Sam
 
 
 

SAM PELLISSIER HET SPESIALISOPLEIDING, ONDERVINDING EN KENNIS OP DIE TERREIN VAN ENERGIE IN ARGITEKTUUR. SY KUNDIGHEID SLUIT DIE VERHITTING, VERKOELING EN BELIGTING VAN GEBOUE IN ASOOK DIE DAARSTELLING VAN 'n GEMAKLIKE EN LEEFBARE SONE TEN OPSIGTE VAN TEMPERATUUR EN KOSTEDOELTREFFENDHEID.

Sam Pellissier vind groot genot in die ontwerp en die skep van goeie argitektoniese ruimtes. Hy geniet projekte wat uitdaging bied in die ontwerp, gangbaarheid, praktiese uitvoerbaarheid en materiale. Die grootste vreugde is die estetiese genoegdoening nadat 'n doelwit suksesvol bereik is.

Sam Pellissier hanteer die projekte, in samewerking met die kliënt, in soverre:

  • die konsep;
  • sketsplan en werkstekeninge;
  • aanstel van 'n kontrakteur;
  • goedkeuring by plaaslike owerhede;
  • kontrakbestuur op terrein;
  • finale oorhandiging.

Sam Pellissier hanteer met gemak residensiële projekte insluitend:

  • enkel huise met hoë verwagting van kliënte;
  • enkel of meer huise van kommersiële ontwikkelaars waar goeie ontwerp in hoë aanvraag is;
  • herskepping van bestaande huise waar die omvang van so 'n aard is dat 'n vars en oorspronklike ontwerp benodig word.